«

ม.ค. 18 2564

กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ประจำปี 2564 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ณ บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16531