«

Aug 25 2564

หารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตจังหวัดสระบุรี

นายสัญญา บุญหลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนร่วมหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ กับ พลตำรวจตรีชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ในโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการคัดแยกผู้เสพยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ คืนคนดีกลับสู่สังคมและครอบครัว ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18330