«

»

Mar 28 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคลอง

นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสราวุธ อินสุข หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคลอง บริเวณคลองส่งน้ำคลองเพรียว เส้นหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงาน ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/19608