«

»

Jul 19 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ และนายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้เงินอุดหนุน จำนวน 3,990,000 บาท ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี โดย พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี โดยมี นายจีรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร บุญสืบวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20594