«

»

Sep 14 2565

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ นำโดย คุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ดำเนินกิจกรรมอบรมหัวข้อการจัดการพืชสมุนไพรและการปรับปรุงบำรุงดิน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงเช้า ณ กลุ่มเกษตรผสมผสานสมุนไพร ม.6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และช่วงบ่าย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านถ้ำน้ำพุ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20969