«

»

Aug 23 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

นางรัชนี บางหลวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/6130