มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1. ประเภทบริหารท้องถิ่น

2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

3. ประเภทวิชาการ

4. ประเภททั่วไป

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/standard