«

»

มี.ค. 05 2562

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลพระพุทธบาท

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลพระพุทธบาท โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11792