«

»

มี.ค. 25 2562

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11859