«

»

มี.ค. 26 2562

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองยาวใต้ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11907