«

»

พ.ค. 27 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12337