«

»

พ.ค. 15 2562

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12213