«

»

มิ.ย. 26 2562

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 และรับใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามด้านยาเสพติดดีเด่น ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12685