«

»

มิ.ย. 26 2562

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปี 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ พ.ต.อ.ธนินรัฐ วิชทิพนานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12766