«

»

ก.ค. 15 2562

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา วัดพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ร่วมงานประเพณีย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยรับผิดชอบจัดขบวนรถบุปผชาติแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12913