«

»

ก.ค. 12 2562

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันปลูกกล้าไม้ยืนต้น ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12889