«

»

ก.ค. 12 2562

โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรีจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12899