«

»

ก.ย. 05 2562

ร่วมงานรวมพลังสตรีสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรวมพลังสตรีสระบุรี รวมใจเทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13275