«

»

ก.ย. 13 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความครอบคลุมเข้าถึงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และโครงการจัดหาสารเคมีทีมีฟอสเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13320