«

»

ต.ค. 01 2562

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13400