«

»

ธ.ค. 19 2562

วันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda) โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13972