«

»

ธ.ค. 28 2562

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14013