«

»

ม.ค. 17 2563

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14090