«

»

ม.ค. 18 2563

กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ถือเป็นวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและสายรอง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14102