«

»

ก.พ. 20 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองพลับ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

นายประภาส เกลื่อนเพชร หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองพลับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14253