«

»

ก.พ. 20 2563

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ

คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะผู้แทนจากมูลนิธิ Zukunft des Kohlenstoffmarktes สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และผู้แทนจากบริษัท เอส ซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากมูลนิธิฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14280