«

»

ก.พ. 28 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์/โรคทางเพศสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์/โรคทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14407