«

»

ธ.ค. 28 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16424