«

»

Oct 17 2564

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ห่วงใยพี่น้องชาวสระบุรีผู้ประสบอุทกภัย มอบหมายให้ นายอรรถพล วงษ์ประยูร และนายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพมากกว่า 5,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนี้ …

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
1.เทศบาลตำบลตะกุด
2.องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
3.เทศบาลตำบลท่าลาน
4.เทศบาลตำบลสร่างโศก
5.เทศบาลตำบลบางโขมด

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
3.เทศบาลตำบลเมืองเก่า
4.เทศบาลตำบลเสาไห้
5.เทศบาลตำบลบ้านยาง
6.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
7.เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
1.เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
2.องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม
3.เทศบาลตำบลตลาดน้อย
4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18705