«

»

Dec 01 2564

ศูนย์บริการเฉพาะกิจฉีดวัคซีนสู้โควิค-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน ที่ศูนย์บริการเฉพาะกิจฉีดวัคซีนสู้โควิค-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18766