«

»

Oct 13 2565

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงตรวจพื้นที่ดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซึ่งได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจาก อบต.โคกตูม-โพนทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดสันติวิหาร ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/21467