ข่าวกิจกรรม

Dec 16 2564

สำรวจพื้นที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

นายสุรศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง นายประภาส เกลื่อนเพชร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำรวจพื้นที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล.

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18824

Dec 05 2564

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18746

Dec 01 2564

ศูนย์บริการเฉพาะกิจฉีดวัคซีนสู้โควิค-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน ที่ศูนย์บริการเฉพาะกิจฉีดวัคซีนสู้โควิค-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18766

Nov 30 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ประธานพิธีเปิด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขานุการกองทุนฟื้นฟูฯ นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านการเวรกรรมป้องกัน ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสัมมนาดูดามัวร์ โรงแรมแกรนด์จรูญรัตน์

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18695

Oct 17 2564

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ห่วงใยพี่น้องชาวสระบุรีผู้ประสบอุทกภัย มอบหมายให้ นายอรรถพล วงษ์ประยูร และนายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพมากกว่า 5,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนี้ …

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18705