ข่าวกิจกรรม

ม.ค. 18 2563

กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ถือเป็นวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและสายรอง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14102

ม.ค. 17 2563

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14090

ธ.ค. 28 2562

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14013

ธ.ค. 19 2562

วันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda) โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13972

ธ.ค. 05 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณคลองหนองโพธิ์ (วัดหนองโพธิ์) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13860