ข่าวกิจกรรม

Jul 28 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลอง บริเวณคลองเพรียว หลังห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20658

Jul 21 2565

โครงการส่งเสริมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ฯ

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ภายใต้ชื่อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์” โดยฝึกทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำกระชังเลี้ยงปลา การทำบ่อเลี้ยงกบ ฯ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 17 สิงหาคม 2565 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20612

Jul 21 2565

ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

นางสรารัตน์ สุขมะดัน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ บ้านดอนจาน หมู่ที่ 3 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20630

Jul 19 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ และนายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้เงินอุดหนุน จำนวน 3,990,000 บาท ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี โดย พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี โดยมี นายจีรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร บุญสืบวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20594

Jul 11 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน

นางพัชรี เคร่งครัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแซง ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20565