ฐานข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สระบุรี

ฐานข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(เชื่อมโยงข้อมูลกับ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)

19 ก.ค. 62 - ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 62 - ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคำหล้าพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 62 - ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค- อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 62 - ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 62 - ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 62 - ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 62 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 62 - ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุกภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 62 - ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อรถกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน


หน้าที่ 554 จากทั้งหมด 571 หน้า
1   2   3   4   .....   551   552   553   [554]   555   556   557   .....   568   569   570   571   
Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/egp