«

»

ส.ค. 07 2563

งานวันรพี ประจำปี 2563

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศาลจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15727