การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.สระบุรี

ระเบียบกฎหมาย


ระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)

เข้าสู่ระบบ >> https://lsv.dla.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการยื่นแบบ ประจำปี 2567


Download แบบฟอร์มต่างๆ


ติดต่อสอบถาม กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทร. 0-3621-3077
Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/paotax