กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี

ติดต่อสอบถาม โทร 036-211-852>>> “รายการอุปกรณ์” ที่ให้การสนับสนุน แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ


ระบบลงทะเบียนผู้พิการจังหวัดสระบุรี

ระบบคลังอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ


__29 ธันวาคม 2564__ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2564__23 ธันวาคม 2564__วันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565__18 มีนาคม 2564__โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี (อ.หนองแซง)__18 กุมภาพันธ์ 2564__โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี (อ.พระพุทธบาท)__22 มกราคม 2564__โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี (อ.เสาไห้)__28 ธันวาคม 2563__ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2563__25 ธันวาคม 2563__ประชุมคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู ครั้งที่ 5/2563__24 พฤศจิกายน 2563__โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี__30 ตุลาคม 2563__มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (แบบให้ยืม) แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ__27 ตุลาคม 2563__โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี__28 กันยายน 2563__ประชุมคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู ครั้งที่ 4/2563__28 กันยายน 2563__ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563__25 กันยายน 2563__ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริการจัดการ ครั้งที่ 2/2563__16 กันยายน 2563__ประชุมคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู ครั้งที่ 3/2563__16 กันยายน 2563__ประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับสภาพบ้าน ครั้งที่ 3/2563__30 กรกฎาคม 2563__ประชุมคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู ครั้งที่ 2/2563__21 กรกฎาคม 2563__ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามศูนย์ร่วมสุขชุมชนต้นแบบ__26 มิถุนายน 2563__ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา__10 มิถุนายน 2563__ประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้บริการและผู้รับบริการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook live)__26 พฤษภาคม 2563__การประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 2/2563__25 พฤษภาคม 2563__ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563__20 กุมภาพันธ์ 2563__โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี__14 กุมภาพันธ์ 2563__การประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 1/2563__22 มกราคม 2563__การประชุมเพื่อประกวด Best Practice Intermediate Care__10 มกราคม 2563__การประชุม จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาดูงาน เพื่อการเผยแพร่ (Field Trip) หลักประกันสุขภาพสู่นานาชาติ ผ่านการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ค.ศ. 2020__10 มกราคม 2563__โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.เมืองสระบุรี)__7 มกราคม 2563__ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563__27 ธันวาคม 2562__การประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2562__19 ธันวาคม 2562__กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562__19 ธันวาคม 2562__โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (หนองแค)__12 ธันวาคม 2562__โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.หนองแซง)__6 ธันวาคม 2562__โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.ดอนพุด)


[หน้าที่ 1] หน้าที่ 2 >>

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/recover