Jan 18 2561

วันยุทธหัตถี ประจำปี 2561

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสการจัดงานพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ พระบรมราชานุสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/230

Dec 12 2560

พิธีเปิดโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”

นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน” ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมนี้ นายองอาจ วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุชา เข็มมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/215