ม.ค. 26 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เยี่ยมชมพื้นที่ บริเวณศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ทะเลสาบบ้านหมอ

นางรัชนี บางหลวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสื่อมวลชน ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ทะเลสาบบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และรับฟังบรรยายสรุปด้านประวัติความเป็นมาของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหมืองแร่เก่า ตลอดจนการพัฒนาฟื้นฟูสถานที่ คืนสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/237

ม.ค. 25 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ บริเวณวัดช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผ่อนทุกข์ เติมสุข ประชาชนสระบุรี” พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/234

ม.ค. 24 2561

โครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร พุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร พุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 500 คน ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/226

ม.ค. 18 2561

วันยุทธหัตถี ประจำปี 2561

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสการจัดงานพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ พระบรมราชานุสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/230

ธ.ค. 12 2560

พิธีเปิดโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”

นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน” ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมนี้ นายองอาจ วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุชา เข็มมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/215