เม.ย. 07 2561

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 พร้อมคณะ ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1767

เม.ย. 04 2561

โครงการ “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ” จังหวัดสระบุรี

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสระบุรี Chief Marketing Officer (CMO) ตลาดประชารัฐ โดยมีนายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1741

มี.ค. 27 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และรองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยมีมติดังนี้
1. นายวนพล จันทร์วิทัน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. นายพันธุ์ธัช ขุณห์วิสิทธิกิจ เป็นรองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คนที่ 1
3. นายยุทธนา เข็มนาค เป็นรองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คนที่ 2


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1615

มี.ค. 22 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดยเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง หมู่ที่ 7 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1587

มี.ค. 21 2561

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสุชา เข็มมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนางรัชนี บางหลวง, นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ฯ โดยมี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานคณะกรรมการ ในการนี้ นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติต้อนรับคณะทำงานฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ริมคลองห้วยแร่ หน้าวัดปากบาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1567