ก.ค. 12 2562

โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรีจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12899

มิ.ย. 28 2562

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12857

มิ.ย. 26 2562

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปี 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ พ.ต.อ.ธนินรัฐ วิชทิพนานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12766

มิ.ย. 26 2562

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 และรับใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามด้านยาเสพติดดีเด่น ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12685

มิ.ย. 19 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการขจัดและลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12565