ก.พ. 06 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ปีงบประมาณ 2563

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ พันตำรวจเอกพิศณุ วิทยาภรณ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14369

ก.พ. 04 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14361

ม.ค. 18 2563

กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ถือเป็นวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและสายรอง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14102

ม.ค. 17 2563

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14090

ธ.ค. 28 2562

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14013