ม.ค. 17 2562

การจัดทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีการจัดทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมกองุทนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11436

ธ.ค. 20 2561

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11053

ธ.ค. 19 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวมอบนโยบาย ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11034

ธ.ค. 09 2561

กิจกรรมปั่นจักรยานในงาน Bike อุ่นไอรัก จ.สระบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม)


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/10972