Jul 16 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15292

Jul 11 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดคชสิทธิ์

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดคชสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณตลาดสดคชสิทธิ์ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15307

Jun 10 2563

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำวัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14793

Jun 09 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14780

Feb 28 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์/โรคทางเพศสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์/โรคทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14407