เม.ย. 24 2562

การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อหารือข้อราชการและวางแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12779

มี.ค. 29 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11913

มี.ค. 26 2562

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองยาวใต้ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11907

มี.ค. 25 2562

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11859

มี.ค. 05 2562

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลพระพุทธบาท

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลพระพุทธบาท โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11792