Jul 17 2563

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนสาย สบ.ถ 1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี – ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดนาบุญ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15281

Jul 16 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15292

Jul 11 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดคชสิทธิ์

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดคชสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณตลาดสดคชสิทธิ์ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15307

Jun 10 2563

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำวัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14793

Jun 09 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14780