Jul 11 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดคชสิทธิ์

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดคชสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณตลาดสดคชสิทธิ์ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15307

Jun 10 2563

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำวัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14793

Jun 09 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14780

Feb 28 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์/โรคทางเพศสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์/โรคทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14407

Feb 20 2563

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ

คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะผู้แทนจากมูลนิธิ Zukunft des Kohlenstoffmarktes สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และผู้แทนจากบริษัท เอส ซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากมูลนิธิฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14280