Dec 21 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนลำสมพุง​ ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก​ จ.สระบุรี

นายพงษ์เทพ จันทรไพร หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนลำสมพุง​ ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก​ จ.สระบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16294

Aug 18 2563

อบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15515

Aug 07 2563

งานวันรพี ประจำปี 2563

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศาลจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15727

Aug 06 2563

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15626

Jul 31 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15606