Jan 25 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ บริเวณวัดช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผ่อนทุกข์ เติมสุข ประชาชนสระบุรี” พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/234

Jan 24 2561

โครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร พุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร พุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 500 คน ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/226