Nov 17 2565

โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นำโดย นายวิเชียร บุญสืบวงษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสมชาย วิจิตรคุณวัฒน์ และ ดร.วสันต์ ศรีจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอวิหารแดง นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ณ วัดบางกง ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/21690

Oct 26 2565

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) เพื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตจังหวัดสระบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นที่ปรึกษา ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/21441

Oct 21 2565

มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดหาถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่ม เรือพาย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบจ.สระบุรี ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/21519

Oct 13 2565

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงตรวจพื้นที่ดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซึ่งได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจาก อบต.โคกตูม-โพนทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดสันติวิหาร ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/21467

Sep 28 2565

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20986

Sep 14 2565

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ นำโดย คุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ดำเนินกิจกรรมอบรมหัวข้อการจัดการพืชสมุนไพรและการปรับปรุงบำรุงดิน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงเช้า ณ กลุ่มเกษตรผสมผสานสมุนไพร ม.6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และช่วงบ่าย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านถ้ำน้ำพุ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20969