พ.ค. 15 2562

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12213

พ.ค. 15 2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12190

พ.ค. 06 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12272

มี.ค. 29 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11913