ก.พ. 20 2563

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ

คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะผู้แทนจากมูลนิธิ Zukunft des Kohlenstoffmarktes สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และผู้แทนจากบริษัท เอส ซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากมูลนิธิฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14280

ก.พ. 20 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองพลับ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

นายประภาส เกลื่อนเพชร หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองพลับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14253

ม.ค. 18 2563

กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ถือเป็นวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและสายรอง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14102

ม.ค. 17 2563

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14090

ธ.ค. 28 2562

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14013