ม.ค. 18 2564

กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ประจำปี 2564 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ณ บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16531

ม.ค. 17 2564

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16611

ม.ค. 07 2564

การบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสมุทร วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ กิจกรรม และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม บก.ศม. ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16450

ธ.ค. 28 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16424

ธ.ค. 25 2563

งานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16466