พ.ค. 15 2562

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12213

พ.ค. 15 2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12190

มี.ค. 29 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11913

มี.ค. 26 2562

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองยาวใต้ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11907