May 19 2565

การจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 รวม 3 วัน


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20098

Mar 28 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคลอง

นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสราวุธ อินสุข หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคลอง บริเวณคลองส่งน้ำคลองเพรียว เส้นหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงาน ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/19608

Mar 18 2565

กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2565 ประจำปี 2565 โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดเครื่องทองน้อย และกล่าวสดุดี การนี้ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เป็นไปตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/19570

Mar 18 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันทึ 18 – 20 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/19587

Jan 18 2565

วันยุทธหัตถี ประจำปี 2565

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เเละพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565 โดยมีนายเเมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/19305