Feb 28 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์/โรคทางเพศสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์/โรคทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14407

Feb 20 2563

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ

คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะผู้แทนจากมูลนิธิ Zukunft des Kohlenstoffmarktes สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และผู้แทนจากบริษัท เอส ซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากมูลนิธิฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14280

Feb 20 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองพลับ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

นายประภาส เกลื่อนเพชร หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองพลับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14253

Feb 11 2563

กิจกรรมไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

ในวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา และขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกำลังใจให้ชาวโคราชทุกคน #RipKorat #KoratMoveOn


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14378

Feb 07 2563

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมขบวนแห่เสลี่ยงเทียน เนื่องในเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14390