พ.ค. 17 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดดงมะเกลือ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดดงมะเกลือ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/2151

พ.ค. 10 2561

ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดี วิถีท้องถิ่น

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางรัชนี บางหลวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดี วิถีท้องถิ่น” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดงานจะขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์การค้าโฮมโปร จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/2168

ม.ย. 27 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1

นายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 14 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/2023

ม.ย. 26 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1994