Jul 31 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15606

Jul 17 2563

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายประภาส เกลื่อนเพชร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15276

Jul 17 2563

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนสาย สบ.ถ 1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี – ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดนาบุญ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15281

Jul 16 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15292

Jul 11 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดคชสิทธิ์

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดคชสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณตลาดสดคชสิทธิ์ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15307