มิ.ย. 19 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการขจัดและลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12565

มิ.ย. 19 2562

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดมณีโชติ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดมณีโชติ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12555

มิ.ย. 04 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12441

มิ.ย. 03 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12397

พ.ค. 30 2562

การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการและวางแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12802