ก.พ. 01 2562

พิธีรับมอบเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคปากและเท้าเปื่อย

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีรับมอบเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคปากและเท้าเปื่อย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองมะค่า หมู่ 10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบ


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11615

ม.ค. 18 2562

วันยุทธหัตถี ประจำปี 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11384

ม.ค. 17 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กอ.รมน. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดำเนินโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน” โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11416

ม.ค. 17 2562

การจัดทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีการจัดทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมกองุทนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11436

ธ.ค. 20 2561

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11053