Aug 12 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13112

Jul 31 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำสตรีในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 205 คน ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13024

Jul 28 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12967

Jul 15 2562

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา วัดพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ร่วมงานประเพณีย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยรับผิดชอบจัดขบวนรถบุปผชาติแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12913

Jul 12 2562

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันปลูกกล้าไม้ยืนต้น ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12889