ก.ค. 02 2561

กิจกรรมจิตอาสา

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสุจิน บุญมาเลิศ นางรัชนี บางหลวง นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันเปิดโครงการ “กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม ปลูกฝังวินัยและรักษาความสะอาด และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยช์ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมี นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/3630

มิ.ย. 14 2561

ประชุมประจำเดือน อบจ.สระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/2812

มิ.ย. 12 2561

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านช่างให้กับช่างท้องถิ่นและช่างทหาร”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายอำนวย รื่นเริง ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านช่างให้กับช่างท้องถิ่นและช่างทหาร” เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานใน “โครงการประชารัฐ ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงท้ายของการเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการฯ ได้ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/2677

พ.ค. 28 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์แห่งการบริหารงานราชการ โดยมีวาระการประชุม 6 วาระ มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/2240

พ.ค. 17 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดดงมะเกลือ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดดงมะเกลือ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/2151