เม.ย. 26 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1994

เม.ย. 25 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1966

เม.ย. 19 2561

งานแถลงข่าว โครงการ “ประชารัฐสระบุรี” ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “ประชารัฐสระบุรี” ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน (เริ่มวันพ่อสำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 ประจำปี 2561


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1943

เม.ย. 11 2561

รดน้ำอวยพรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีอาวุโสในคณะกรรมการ กจจ.สระบุรี

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมรดน้ำอวยพรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีอาวุโสในคณะกรรมการ กจจ.สระบุรี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1793

เม.ย. 07 2561

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 พร้อมคณะ ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/1767