May 20 2564

การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

นายอรุณศักดิ์ สิทธิอมรพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายธนาวุฒิ อุ่นอารมณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี เขต 2 และนายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบเตียงปรับระดับได้ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่ชุมชนเขาคูบา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17702

Apr 19 2564

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ศปก.อบจ.สระบุรี)

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ศปก.อบจ.สระบุรี) ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรียินดีให้การสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17393

Apr 07 2564

ต้อนรับคณะดูงานผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในการเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการลงพื้นที่ศึกษาการให้บริการ Intermediate Care ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17370

Jan 18 2564

กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ประจำปี 2564 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ณ บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16531

Jan 17 2564

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16611