Jul 04 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 4 กรกฎาคม 2565

นางพัชรี เคร่งครัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนหวัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20555

Jun 03 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20371

May 24 2565

กิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย เพื่อให้คนในสังคมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนอง รู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและคนในครอบครัวอย่างถูกต้อง โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสุขอนันต์ และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์บริเวณถนนสุดบรรทัดด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20223

May 19 2565

การจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 รวม 3 วัน


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20098

Mar 28 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคลอง

นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสราวุธ อินสุข หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคลอง บริเวณคลองส่งน้ำคลองเพรียว เส้นหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงาน ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/19608