Jul 19 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ และนายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้เงินอุดหนุน จำนวน 3,990,000 บาท ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี โดย พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี โดยมี นายจีรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร บุญสืบวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20594

Jul 11 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน

นางพัชรี เคร่งครัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแซง ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20565

Jul 04 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 4 กรกฎาคม 2565

นางพัชรี เคร่งครัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนหวัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20555

Jun 03 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20371

May 24 2565

กิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย เพื่อให้คนในสังคมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนอง รู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและคนในครอบครัวอย่างถูกต้อง โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสุขอนันต์ และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์บริเวณถนนสุดบรรทัดด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20223