ต.ค. 14 2562

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13573

ต.ค. 13 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13548

ต.ค. 01 2562

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13400

ก.ย. 19 2562

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13430

ก.ย. 13 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความครอบคลุมเข้าถึงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และโครงการจัดหาสารเคมีทีมีฟอสเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13320