Jan 07 2564

การบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสมุทร วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ กิจกรรม และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม บก.ศม. ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16450

Dec 28 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16424

Dec 25 2563

งานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16466

Dec 22 2563

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 1 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนพหลโยธิน ด้านหน้าศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16442

Dec 21 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนลำสมพุง​ ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก​ จ.สระบุรี

นายพงษ์เทพ จันทรไพร หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนลำสมพุง​ ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก​ จ.สระบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16294