Feb 21 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายสุชา เข็มมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/604

Feb 09 2561

การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 3

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางรัชนี บางหลวง และนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน และกล่าวให้โอวาทก่อนการปิดการแข่งขันกีฬา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/594

Feb 06 2561

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยได้ให้เกียรติแนะนำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สอบแข่งขันได้ และบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 10 ราย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/582

Jan 26 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เยี่ยมชมพื้นที่ บริเวณศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ทะเลสาบบ้านหมอ

นางรัชนี บางหลวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสื่อมวลชน ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ทะเลสาบบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และรับฟังบรรยายสรุปด้านประวัติความเป็นมาของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหมืองแร่เก่า ตลอดจนการพัฒนาฟื้นฟูสถานที่ คืนสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/237

Jan 25 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ บริเวณวัดช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผ่อนทุกข์ เติมสุข ประชาชนสระบุรี” พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/234